Kategoriler
Proje Yönetimi

PMP Sertifikası Yenileme

PMP sertifikası her 3 yılda bir yenileniyor. PMP sertifikasına sahip bir kişi sertifikaya hak kazandıktan sonra, sertifikasının geçerliğliğini devam ettirebilmek için, 3 yıllık dönemde PDU (Professional Development Unit) adı verilen puanları toplamak zorunda. PMI’nın 3 yıllık sertifika geçerliliği sürecinde PMP için belirlemis olduğu 60 PDU’nun toplanması gerekiyor. PMI, PMP olan bir kişinin sertifikayı taşıdığı dönemde proje yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmasını bekliyor. PDU toplamak için makale yazmak, bir konferansta/sempozyumda ya da bir eğitimde konuşmacı olarak yer almak, proje yönetim ile ilgili bir kitap yazmak, proje yönetimi eğitim içeriği hazırlamak, bireysel öğrenme aktivitelerinde bulunmak gibi faklı puanları olan çalışmalar yapmak gerekiyor. İncelemek isterseniz ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

PMI, sertifika yenileme dönemi için Temmuz ayında bir değişiklik yaptı. Daha önce yıl içerisinde PMP sertifikasına hak kazandıysanız, sertifika geçerliliği 3. yılın sonuna kadar sürüyordu. Örnek olarak 14 Mayıs 2006 tarihinde sertifikaya hak kazandınız, sertifikanın geçerliliği 31 Aralık 2009’da bitiyordu. Yeni uygulamaya göre artık 14 Mayıs 2010’da süresi bitecek. Yani Aralık 2009’dan Mayıs 2010’a bir geçiş süresi eklendi. 14 Mayıs 2010’dan sonra ikinci döngü başladığında bu sefer sertifikanın geçerliliği 14 Mayıs 2013’de bitecek. Yani ikinci dönemden itibaren sertifikanın alındığı tarih esas alınarak 3 yıllık dönemler devam edecek.

Bu arada PMI’nın hazırladığı basılı PMP sertifikasının görünümünü de değiştirilmiş. Sertifikası geçerliliğini korusa da bütün PMP’lere yeni sertifikayı PMI gönderdi.

Kategoriler
Proje Yönetimi

Proje Yöneticisinin yetkileri ve projelerin kontrolü

Birçok proje başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yapılan araştırmalara göre başarısızlığın birçok nedeni var. Nedenlerinden bir tanesi, hatta en önemlisi, proje yöneticisinin projeyi yeterince kontrol edememesi… Yetersiz proje kontrolü denilince bazı faktörlerden söz edebiliriz.

  • proje yöneticisinin yetkisinin olmaması veya az yetkiyle donatılması
  • coğrafik olarak dağıtık proje ekibi
  • yetersiz planlama
  • iletişim yönetimi eksikliği

Organizasyonel yapılara bağlı olarak proje yöneticisinin yetki seviyesi değişiyor. Fonksiyonel yapıda bir organizasyondaki proje yöneticisinin yetki seviyesi, matris yapıdaki organizasyonda bulunan proje yöneticisine göre farklılaşıyor. Matris organizasyondaki proje yöneticisinin yetkisi, göreceli olarak, fonksiyonel’e göre daha fazla. Proje Yönetimi açısından organizasyon yapıları önemli.  Bununla beraber projeler, her tip organizasyonda gerçekleştiriliyor. Yetki olmadan proje nasıl kontrol edilecek? Bu soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Evet bunu yapmak mümkün. Peki nasıl yapacağız? Kontrolü arttırarak! Organizasyonel yapıya göre yetki seviyesi ne olursa olsun proje yöneticisinin, “kontrolü”  hesaba katması ve bu noktaya yoğunlaşması gerekiyor. Proje Yöneticisinin kontrol edebilecekleri nelerdir?

  • kilometre taşları (milestones)
  • proje durumunu gözden geçirme
  • değişiklik yönetimi (kapsam, maliyet, zaman)
  • raporlama zamanları
  • risk izleme
  • iletişim yönetimi

Proje yöneticisi projenin kontrolünü ne kadar çok sağlayabilirse o kadar başarılı sonuçlara ulaşabiliyor. Bu konuda, results without authority “controlling a project when the team doesn’t report to you” by Tom Hendrick kitabını tavsiye ediyoruz. Anlatım dili ve okuması keyifli, başarılı bir kitap. Yetki olmadan başarılı sonuçlara nasıl ulaşılır? sorusuna detaylı bir çalışma ile cevap vermiş Tom Hendrick.